klinkerbg.com

Монохромни клинкерни павета

Image 11

Серията е създадена от еднородна глина.

Спецификация »

Монохромни клинкерни тухли

Image 12

Серията е създадена от еднородна глина

Спецификация »

Монохромни клинкерни плочки

Image 13

Серията е създадена от еднородна глина

Спецификация »

Блендинг клинкерни павета

Image 15

Серията е създадена чрез смесване на глини

Спецификация »

Блендинг клинкерни тухли

Image 16

Серията е създадена чрез смесване на глини

Спецификация »

Блендинг клинкерни плочки

Image 17

Серията е създадена чрез смесване на глини

Спецификация »

Допълнителни елементи павета

Image 15

Серията включва други клинкерни павета и елементи

Спецификация »

Препоръки за полагане

Допълнителни елементи тухли

Image 16

Серията включва фасадни тухли и елементи

Спецификация »

Препоръки за полагане

Други клинкерни плочки

Image 17

Серията включва други клинкерни плочки и елементи

Спецификация »