Клинкерни тухли


Производството на тухли започва с процес на екструдиране: смес от различни глини се подава в екструдера и се образува непрекъснат глинен прът с постоянно напречно сечение. Впоследствие този непрекъснат прът ще бъде нарязан на отделни парчета с подходяща дебелина, които ще бъдат изпечени в пещ при температура над 1200C. Чрез този тип процес е възможно да се произвеждат тухли с различно качество, като КЛИНКЕРНИТЕ тухли са с най-високо качество.

Тухлите КЛИНКЕР трябва да отговарят на следните три изисквания:

  • Водопоглъщаемост под 6%
  • Плътност над 2000 Kg/dm3
  • Якост на натиск над 40 N/mm2

Какво чакаш?

Свържете се с нас сега!

2yu
html embed google map


Имате въпроси?